Letnie Święta Bożego Narodzenia! Zniżki do 80 %
Opakowania okazyjne, nawet 72% taniej
Opakowania okazyjne, nawet 72% taniej

ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

wydane przez sklep internetowy do sprzedaży towarów https://www.nedeto.pl/ za pośrednictwem firmy DaniDarx, s.r.o. z siedzibą przy Sokolovská 971/193, Libeň, 190 00 Praha 9, nr identyfikacyjny IČO: 24209139, zarejestrowana w Sądzie Miejskim w Pradze pod numerem akt C 188831, Republika Czeska, reprezentowana przez Ruslana Skopala, dyrektora zarządzającego, który jest jednocześnie administratorem danych (dalej również „my” lub „Administrator”). 

Celem niniejszego dokumentu jest przekazanie Państwu informacji dotyczących przetwarzania Państwa Danych Osobowych. Prosimy o zapoznanie się z niniejszą Polityką Przetwarzania Danych Osobowych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy na adres info@nedeto.pl lub listowny na powyższy adres.

Przetwarzamy Państwa Dane Osobowe z przyczyn ustawowych, w celu wykonania umowy lub na podstawie naszego uzasadnionego interesu. Jeśli nie przetwarzamy Danych Osobowych z któregokolwiek z tych trzech powodów, poprosimy Państwa o zgodę. 

Dla lepszej jasności i orientacji poniżej przedstawiono terminy, które często powtarzają się w niniejszej Polityce. 

Sklep internetowy — sklep internetowy prowadzony przez administratora, dostępny pod adresem https://www.nedeto.pl/;

GDPR — Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;  

Komunikacja handlowa — zazwyczaj wiadomość e-mail lub sms wysyłana do Użytkownika w celu promocji podobnych produktów i usług;

Zamówienie — transakcja zrealizowana przez klienta przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku „ZAMAWIAM I PŁACĘ” z zamiarem zawarcia przez klienta umowy kupna-sprzedaży;

Dane osobowe — wszelkie informacje o Użytkowniku, które mogą być wykorzystane do jego bezpośredniej lub pośredniej identyfikacji;  

Użytkownik — osoba fizyczna, której dotyczą Dane Osobowe, najczęściej klient lub potencjalny klient lub użytkownik naszej strony internetowej, zwany również — „Państwo”;  

Przetwarzający — wykonuje czynności przetwarzania Danych Osobowych na podstawie umowy lub innego zlecenia na rzecz administratora;  

Przetwarzanie Danych Osobowych — to jakiekolwiek operacje lub zestaw operacji na Danych Osobowych lub zbiorach Danych Osobowych, wykonywane z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów, takie jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmienianie, pobieranie, konsultowanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub jakiekolwiek inne ujawnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;  

Szczególne Kategorie Danych Osobowych — takie Dane Osobowe, które ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne osoby, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność do związków zawodowych, stan zdrowia lub życie seksualne lub orientację seksualną. Za szczególną kategorię danych uznaje się również dane genetyczne i biometryczne, jeżeli są one przetwarzane w celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej.   

1. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, JAK JE POZYSKUJEMY, W JAKIM CELU I JAK DŁUGO JE PRZECHOWUJEMY

Przetwarzamy następujące Państwa Dane Osobowe:       

Imię i nazwisko;

dane kontaktowe (w szczególności e-mail, numer telefonu);

dane do faktury i dane bankowe (dane niezbędne do prowadzenia księgowości i płatności za towar);

uwaga do Zamówienia;

informacje, które przekazują nam Państwo w trakcie komunikacji z nami (w szczególności Państwa pytania i odpowiedzi na pytania, komunikacja z Państwem);

logowanie do konta użytkownika oraz zachowanie na koncie użytkownika (w szczególności dane wypełnione przez Użytkownika na koncie użytkownika, historia zakupów, czas rejestracji, data ostatniej aktualizacji profilu);

komentarze, które dodają Państwo do naszych postów w mediach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest, TikTok, LinkedIn, Youtube), a także Państwa nazwa profilu (nick) w tych mediach społecznościowych oraz Państwa publicznie dostępne informacje na swoich profilach;

adres IP;

pliki cookies.

Nie przetwarzamy Specjalnych Kategorii Danych Osobowych.

2. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Ogólnie o przetwarzaniu danych osobowych. Przetwarzamy Państwa dane osobowe w niezbędnym zakresie przez cały czas trwania umowy kupna oraz przez czas niezbędny do realizacji praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego między Państwem a nami oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń w ramach tych stosunków umownych (np. realizacja praw wynikających z wad towarów w ramach reklamacji, realizacja gwarancji na towary itp.)

3. W JAKIM CELU PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE

Strona internetowa sklepu internetowego. Przetwarzamy również informacje o tym, kiedy użytkownik odwiedza i przegląda naszą stronę internetową. Informacje te mogą obejmować np. adres IP, datę i godzinę dostępu do naszej strony internetowej. Możemy zbierać te dane za pomocą plików cookie lub innych technologii śledzenia. Zasady korzystania z plików cookies i innych technologii śledzenia zostały opisane bardziej szczegółowo w naszej Informacji o plikach cookies.

Rejestracja, zakładanie konta użytkownika. Użytkownik dobrowolnie przekazuje nam Dane Osobowe, tworząc konto użytkownika w Sklepie internetowym, a następnie je aktualizuje. Zakładając konto użytkownika, można korzystać z korzyści, jakie oferuje konto użytkownika.

Realizacja stosunku umownego. Prawnym uzasadnieniem dla Przetwarzania Danych Osobowych jest wykonanie Umowy Zakupu lub prawidłowa realizacja Zamówienia i związanych z nim zobowiązań.

Poprawa świadczenia naszych usług, promocja naszych towarów. Możemy przetwarzać Dane Osobowe pochodzące ze źródeł publicznie dostępnych, naszych kontrahentów oraz łączyć je z Danymi Osobowymi, które zostały nam dobrowolnie przekazane. Podejmujemy kroki mające na celu zapewnienie, że osoby trzecie są prawnie upoważnione do przekazywania nam tych informacji. Będą to na przykład informacje demograficzne, adresy IP i pliki cookie. Powodem jest poprawa świadczenia naszych usług i promocja naszych towarów.

Konkursy i inne akcje promocyjne. Na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem mediów społecznościowych możemy przeprowadzać ankiety, konkursy lub inne promocje. Państwa uczestnictwo w naszych akcjach promocyjnych jest dobrowolne. W ramach tych ankiet, konkursów i promocji, możemy poprosić Cię o podanie Danych Osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, data urodzenia, numer telefonu, adres e-mail, nazwa użytkownika i podobne informacje. Podane przez Państwa Dane Osobowe wykorzystamy w celu administrowania tymi promocjami lub w innych celach, jeśli tak określono w regulaminie danej promocji.

Media społecznościowe. Prowadzimy profil na YouTube, Instagramie, Facebooku, LinkedIn, TikToku, Pinterest. Wszelkie informacje, komunikaty lub materiały przekazywane za pośrednictwem platformy mediów społecznościowych są również przekazywane zgodnie z polityką prywatności tych platform. Ochrona danych jest inaczej rozwiązana w ramach każdej z tych platform.

Przesyłanie voucherów. Chcemy nagradzać naszych lojalnych klientów i dlatego na podstawie naszego uzasadnionego interesu możemy wysyłać vouchery rabatowe na adresy, które nasi klienci wskazali w swoim Zamówieniu.

Komunikacja z obsługą klienta lub inne pytania. Jeśli skontaktowali się Państwo z nami za pośrednictwem chatbota, poczty elektronicznej, zadzwonili do nas lub skontaktowali się z nami w mediach społecznościowych, wówczas przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu obsługi Państwa zapytania.

Komunikatu biznesowego (newsletter). Możemy wysyłać informacje handlowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu, aby promować nasze towary i usługi klientom, dopóki nie zrezygnują z otrzymywania informacji handlowych. Pozwala to na łatwe klikanie w każdy komunikat handlowy, który wysyłamy w formie wiadomości e-mail. W oparciu o nasz uzasadniony interes, jakim jest promowanie naszych towarów i usług, możemy również wykorzystywać numer telefonu zarejestrowanego użytkownika w celu rozpowszechniania informacji handlowych za pomocą wiadomości SMS. W takim przypadku użytkownik może zrezygnować z subskrypcji SMS, wysyłając krótką wiadomość na adres e-mail: info@nedeto.pl. W każdej chwili mogą Państwo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na podstawie naszych uzasadnionych interesów (więcej szczegółów w części dotyczącej Państwa praw). Jeśli zapiszą się Państwo na nasz newsletter, będziemy przesyłać Państwu ciekawe informacje i oferty promujące nasze towary i usługi na podstawie Państwa zgody.

Oceny klientów. Mogą Państwo podzielić się swoimi doświadczeniami zakupowymi i ocenić poszczególne przedmioty w dziale Recenzje na naszej stronie. Możemy korzystać z innych procesów przetwórczych, aby ocenić Państwa opinie dotyczące poszczególnych zakupionych towarów.

Płatność kartą. Jeśli podadzą nam Państwo dane swojej karty kredytowej, nie mamy dostępu do pełnych danych. Wiemy jedynie, że płacisz kartą, a dane karty są przetwarzane przez odbiorców danych karty, którzy realizują dla nas płatność.

4. PODSUMOWANIE PRZYCZYN I CELÓW PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH

Rozumiemy, że czasami trudno jest Państwu przebrnąć przez ilość tekstu, który dotyczy tego, jak i dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe oraz skąd je pozyskujemy.

Lista naszych procesów związanych z przetwarzaniem znajduje się pod tym linkiem. (TUTAJ)

Aby zapewnić Państwu szybkie i jasne informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych, podsumowaliśmy wszystko w tej przejrzystej tabeli.

O jakie Dane Osobowe chodzi  Cel przetwarzania danych osobowych  Uzasadnienie prawne przetwarzania danych osobowych Czas przetwarzania
imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu, adres dostawy oraz informacje o zamówionych towarach Realizacja zamówień, zarządzanie kontami użytkowników, obsługa klienta Realizacja umowy Na czas trwania stosunku umownego klienta z nami
imię, nazwisko, adres e-mail i numer telefonu klienta, adres Marketing bezpośredni (zwłaszcza wysyłanie newsletterów do klientów)

Uzasadniony interes w promowaniu podobnych usług      

Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych

2 lata od ostatniego aktywnego przeglądania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z subskrypcji

pseudoanonimizowane identyfikatory zarejestrowanych użytkowników,   

Adres IP

Rutynowa analiza ruchu na stronie, zabezpieczenie naszej strony, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom na serwer Uzasadniony interes Konkretny okres przechowywania plików cookie różni się w zależności od konkretnego rodzaju pliku cookie 
imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu Odpowiedz na wiadomość wysłaną za pośrednictwem chatbota, poczty elektronicznej lub sieci społecznościowych Zgoda na przetwarzanie danych w celu obsługi zapytania ofertowego Dane osobowe zostaną usunięte po rozpatrzeniu Państwa zapytania, nie dotyczy to sytuacji, gdy zostaną Państwo naszymi klientami.
imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu potencjalnych klientów, adresy IP, pliki cookies i inne identyfikatory techniczne Marketing i promocja naszej strony internetowej Zgoda W okresie obowiązywania zgody czas przechowywania plików cookies może być różny w zależności od rodzaju pliku cookie
imię, nazwisko, adres e-mail klienta oraz informacje o zamówionym towarze Udostępnianie poczty elektronicznej klienta stronie trzeciej w celu oceny zadowolenia klienta Uzasadniony interes Przez czas trwania stosunku umownego klienta z nami, a następnie przez okres 4 lat po jego zakończeniu
dane rozliczeniowe (imię, nazwisko, adres e-mail, adres rozliczeniowy lub inny sposób identyfikacji klienta oraz szczegóły dotyczące zakupionych towarów), konto bankowe  Prowadzenie księgowości Realizacja umowy i spełnienie obowiązku prawnego Dokumenty podatkowe do 10 lat (dowody księgowe przez 5 lat), faktura przez 3 lata od zakończenia roku podatkowego, dokumenty podatkowe przez 10 lat

5. JAKIE ŚRODKI PODJĘLIŚMY, ABY CHRONIĆ TWOJE DANE OSOBOWE?

Środki techniczne. Przyjęliśmy i zobowiązujemy się stosować odpowiednie środki techniczne, uwzględniające stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania, charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania Danych Osobowych, a także prawdopodobne i różnie poważne zagrożenia dla Użytkowników, we wszystkich obszarach, w których przetwarzane są Dane Osobowe (w szczególności funkcjonowanie strony internetowej, funkcjonowanie E-sklepu, agenda pracownicza, komunikacja z klientami). Do przyjętych rozwiązań technicznych należą:

A) regularne wykonywanie kopii zapasowych danych Użytkownika;

B) aktualizacja systemów oprogramowania antywirusowego;

C) hasła dostępu do systemów informatycznych (w których będą przetwarzane Dane Osobowe), a uprawnienia dostępu są kontrolowane na poziomie indywidualnym.

Środki organizacyjne. Przyjęliśmy i zobowiązujemy się do utrzymania następujących środków:

A) nasi pracownicy, którzy mają dostęp do Danych Osobowych są zobowiązani do zachowania poufności; oraz

B) nasi pracownicy znają zasady bezpiecznej pracy na stanowiskach robotniczych, w tym zasadę ochrony Danych Osobowych.

6. KIEDY PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE OSOBOM TRZECIM?

Państwa Dane Osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom biznesowym (Podmiotom przetwarzającym dane) lub innym osobom trzecim, jeśli wymagają tego przepisy prawa.

Podmioty przetwarzające dane. Korzystamy wyłącznie ze sprawdzonych Podmiotów przetwarzających dane, z którymi mamy pisemną umowę i które zapewniają nam co najmniej takie same gwarancje, jakie my zapewniamy Państwu. Są to wyłącznie Podmioty przetwarzające dane, które pochodzą z Unii Europejskiej lub do krajów, które zostały zadeklarowane i uznane za bezpieczne, lub do krajów, z którymi zawarliśmy standardowe klauzule umowne zgodnie z art. 46 RODO i które zapewniają Państwa Danym Osobowym porównywalny poziom ochrony, jak w przypadku zastosowania RODO i ustawodawstwa czeskiego. Wszystkie takie Podmioty przetwarzające dane są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystywać przekazanych im Danych Osobowych do celów innych niż te, dla których ujawniliśmy je zgodnie z niniejszą Polityką. Konkretne Podmioty przetwarzające dane są podane pod niniejszym linkiem. (TUTAJ) Na Państwa życzenie przedstawimy szczegóły dotyczące każdego indywidualnego powodu i celu Przetwarzania Danych Osobowych.  W razie potrzeby prosimy o kontakt pod adresem info@nedeto.pl.

Obowiązki prawne. Możemy przekazywać dane osobowe osobom trzecim niezwiązanym z Podmiotem przetwarzającym dane, jeżeli wymaga tego prawo lub w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów publicznych lub na żądanie sądu w postępowaniu sądowym.

7. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA?

Jak można się z nami skontaktować? Drogą elektroniczną na adres info@nedeto.pl lub na adres naszej siedziby.

Kiedy rozpatrzymy Państwa zapytanie? Odpowiemy najpóźniej w ciągu jednego miesiąca. Jeżeli ujawnienie informacji zagrażałoby prywatności innych osób lub jeżeli ujawnienie informacji byłoby nieproporcjonalne do ryzyka lub kosztów ujawnienia, możemy nie być w stanie zrealizować Państwa zapytania. Aby ułatwić jak najlepszą realizację Państwa prośby, możemy potrzebować zweryfikowania Państwa tożsamości. W przypadku ponowienia wniosku, Administrator ma prawo pobrać uzasadnioną opłatę za kopię Danych Osobowych.

Prawo do dostępu

- Potwierdzimy, czy przetwarzamy Państwa Dane Osobowe.

- Mają Państwo prawo do informacji o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach, którym są one ujawniane, okresie przetwarzania.

- Mają Państwo prawo wiedzieć, czy dane prawo zostało już wykorzystane.

- Warunkiem jest również brak negatywnego wpływu na prawa i wolności innych osób oraz kopii danych osobowych.

Prawo do sprostowania

- Ma prawo żądać sprostowania nieprawidłowych danych osobowych.

- Możesz poprawić niektóre informacje w swoim profilu użytkownika.

Prawo do usunięcia

- Jeśli nie ma innego powodu do dalszego przetwarzania tych danych, usuniemy lub znormalizujemy wnioskowane dane.

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

- Jeśli uważasz, że przetwarzamy dane w sposób nieprawidłowy. Niezależnie od tego, czy chodzi o powody przetwarzania danych, czy o zakres ich przetwarzania, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie.

Prawo do powiadomienia o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania danych

- Jeśli skontaktują się Państwo z nami z prośbą, poinformujemy Państwa o wyniku. Czasami może się zdarzyć, że nie będziemy mogli spełnić prośby (np. adres e-mail, z którego Państwo do nas napisali, już nie działa).

Prawo do przenoszenia danych

- na Państwa żądanie przekażemy Państwa dane, które nam Państwo przekazali w ustrukturyzowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie innemu administratorowi.

Prawo do wyrażenia sprzeciwu

- Jeżeli przetwarzamy Państwa dane w związku z prawnie uzasadnionym interesem (np. wysyłka newslettera do Użytkowników).

- Wykazanie naszego uzasadnionego interesu jest naszym zadaniem. W przypadku, gdy Państwa sprzeciw będzie uzasadniony, przestaniemy przetwarzać Dane Osobowe.

Prawo do wycofania zgody

- Jeśli zmieniłeś zdanie, napisz do nas. Przetwarzanie w celach marketingowych i handlowych może być w każdej chwili odwołane.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji indywidualnych, w tym profilowanie

- Nie chcesz, żeby ktoś decydował o tobie przy pomocy komputera? Szanujemy Twoje prawo, dlatego nie prowadzimy profilowania. Świadczymy usługę online, Twoje Dane Osobowe mogą być przetwarzane automatycznie.

8. PODSUMOWANIE

Niniejsze Zasady Przetwarzania Danych Osobowych mogą być zmienione wyłącznie w formie pisemnej. Użytkownicy zostaną o tym poinformowani za pośrednictwem naszej strony internetowej.     

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące naszych Zasad Przetwarzania Danych Osobowych, prosimy o kontakt pod adresem info@nedeto.pl.       

Jeżeli będą Państwo niezadowoleni, w każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, mieszczącego się pod adresem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice (więcej na https://www.uoou.cz/) lub do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (więcej na https://uodo.gov.pl/).

Niniejsza Polityka ochrony danych osobowych obowiązuje od 1 grudnia 2023 r.